Button for menue
REMONDIS Industrie Service

 • W jaki sposób oceniacie stan baterii? Co dokładnie oznacza ,,zużyte” lub ,,uszkodzone”?

  • Europejska umowa w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), oficjalnie dzieli baterie litowe, które muszą zostać poddane utylizacji na trzy kategorie, w zależności od ich stanu: „zużyte”, „uszkodzone” i „nie dopuszczone do transportu”.

   Zużyte
   Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o baterie litowo-jonowe które muszą zostać poddane utylizacji z powodu końca cyklu ich przydatności do użycia. Na przykład, te baterie nie osiągną już wymaganej pojemności. Ale także nowe baterie można uznać za zużyte – w zależności od ich stanu – na przykład, z powodu nie spełniania wymogów jakościowych.

   Uszkodzone
   Uszkodzone baterie i ogniwa to te, które:

   • zostały zidentyfikowane jako uszkodzone ze względów bezpieczeństwa.
   • posiadają uszkodzoną lub bardzo zdeformowaną obudowę.
   • są nieszczelne.
   • ukazują zabarwienie części metalowych lub stopione, zdeformowane części plastikowe.
   • zawierają uszkodzone ogniwa zidentyfikowane przez system zarządzania baterią (BMS).
   • ukazują ślady wycieku elektrolitu.
   • nie mogą być ocenione przed transportem.

   Baterie i ogniwa nie dopuszczone do transportu
   Chodzi o baterie i ogniwa, które ukazują oznaki przyszłego uszkodzenia. Te oznaki mogą wyglądać następująco:

   • Płonące baterie i ogniwa.
   • Wyciekający elektrolit.
   • Odgazowanie baterii lub ogniw.
   • Zmiany temperatury takie jak wzrost temperatury baterii po wyłączeniu urządzenia.

  Co mówi ustawa o bateriach?

  • Ustawa o bateriach zobowiązuje użytkowników do zwrotu baterii i pozostawienia ich w zainstalowanych systemach odbioru, takich jak GRS, ERP lub systemach odbioru będących własnością producenta.
   Ponadto producenci są zobowiązani do dbania o odbiór i zapewnienie odpowiedniego opakowania w punktach zbiórki. Będące własnością producenta lub zarejestrowane systemy zwrotu (GRS, CCR Rebat, ERP, ÖcoReCell) mogą być do tego upoważnione.
   W praktyce fakt jest taki że, każdy kto wprowadza baterie na rynek, jest również zobowiązany do ich utylizacji.
   Ponadto, wszyscy dystrybutorzy baterii są wpisani do rejestru.

  Jaka jest różnica pomiędzy>

  • Podobnie jak w wielu innych dziedzinach, istnieją specjalne przepisy dotyczące baterii i niektórych substancji. Jednym z nich jest przepis specjalny 636.

   Przepis specjalny 636
   P909 INSTRUKCJA PAKOWANIA P909

   Niniejsza instrukcja dotyczy UN No 3090, 3091, 3480 i 3481 przewożonych w celu utylizacji lub recyklingu, zapakowanych razem lub oddzielnie z bateriami nie litowymi.

   • (1) Ogniwa i baterie muszą być zapakowane zgodnie z poniższym:
    (a) Dopuszcza się następujące opakowania, w myśl przepisów 4.1.1 i 4.1.3:
    Bębny (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
    Pudła (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2);
    Kanistry (3A2, 3B2, 3H2).
    (b) Opakowania powinny być zgodne z wymaganiami grupy pakowania II.
    (c) Opakowania metalowe powinny być wyposażone w nieprzewodzący materiał wykładzinowy (np. Tworzywa sztuczne) o odpowiedniej do zamierzanego zastosowania wytrzymałości.
   • (2) Jednakże ogniwa litowo-jonowe o pojemności wynoszącej nie więcej niż 20 Wh, baterie litowo-jonowe o pojemności nie większej niż 100 Wh, ogniwa litowo-metalowe o zawartości litowej nie większej niż 1g i baterie litowo-metalowe o łącznej zawartości litu nieprzekraczającej 2 g mogą być pakowane zgodnie z następującym:
    (a) W mocnym opakowaniu zewnętrznym o masie brutto do 30 kg, spełniającej ogólne przepisy 4.1.1, z wyjątkiem 4.1.1.3 i 4.1.3.
    (b) Opakowania metalowe powinny być wyposażone w nieprzewodzący materiał wykładzinowy (np. Tworzywa sztuczne) o odpowiedniej do zamierzanego zastosowania wytrzymałości.
   • (3) Do ogniw lub baterii znajdujących się na wyposażeniu, mocne zewnętrzne opakowanie wykonane z odpowiedniego materiału, z odpowiednią wytrzymałością i konstrukcją w odniesieniu do pojemności opakowania i jego przeznaczenia.
    Opakowania nie muszą spełniać wymagań 4.1.1.3. Sprzęt może być również oferowany do przewozu bez opakowania lub na paletach, gdy ogniwa lub baterie mają zapewnioną równoważną ochronę za pomocą sprzętu, w którym się znajdują.
   • (4) Ponadto do ogniw lub baterii o masie całkowitej 12 kg lub większej, z mocną, odporną na uderzenia zewnętrzne obudową, mocne zewnętrzne opakowania wykonane z odpowiedniego materiału i o odpowiedniej wytrzymałości i wzornictwie do pojemności opakowania i jego przeznaczenia. Opakowania nie muszą spełniać wymagań 4.1.1.3.
    Dodatkowe wymagania:
    1. Ogniwa i baterie są projektowane lub pakowane w celu zapobiegania zwarciom i niebezpiecznemu wydzielaniu się ciepła.
    2. Ochrona przed zwarciami i niebezpieczna ewolucja ciepła obejmuje, ale nie ogranicza się do:
    • indywidualnego zabezpieczenia zacisków baterii,
    • wewnętrznego opakowania zapobiegającego stykaniu się ogniw z bateriami,
    • baterii z zagłębionymi terminalami zaprojektowanymi do ochrony przed zwarciami,
    • użycia nieprzewodzącego i niepalnego materiału amortyzującego w celu wypełnienia pustej przestrzeni między ogniwami lub bateriami w opakowaniu.
    3. Ogniwa i baterie powinny być zabezpieczone w zewnętrznym opakowaniu, aby zapobiec nadmiernemu ruchowi podczas przewozu (np. za pomocą niepalnego i nieprzewodzącego materiału wyściełającego lub za pomocą dokładnie zamkniętych toreb z tworzywa sztucznego).

  Czy potrzebuję sypkich materiałów wypełniających?

  • Nie. System RETRON działa bez użycia jakichkolwiek sypkich materiałów wypełniających.

  Czy są jakieś instrukcje dotyczące pakowania, których muszę przestrzegać?

  • Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na możliwości unieszkodliwiania baterii zachowując zrównoważony rozwój oraz chęć łatwej obsługi, opracowaliśmy system pakowania w roku 2017, który został zatwierdzony przez Federalną Instytucję Badań Materiałowych i Testów (Bundesanstalt für Materialforschung- und Prüfung, BAM) do użytku w Europie.
   Podczas interakcji wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie RETRON tworzy system, który pozwala na przechowywanie i transport uszkodzonych baterii litowych. Zarówno kontenery jak i torby oferują wyjątkowe właściwości w celu zmniejszenia ryzyka podczas samodzielnego przechowywania zużytych baterii lub nowych towarów.
   Ważne: ze względu na przepisy, system pakowania RETRON może być obecnie używany tylko do transportu uszkodzonych baterii do wagi 30 kg i łącznej masy 200 kg na kontener.
   Baterie wycofane z eksploatacji powinny być transportowane za pomocą pojemników RETRON zgodnie z instrukcją pakowania P909.

   Wewnętrzne opakowanie (dla baterii uszkodzonych)
   Zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożaru baterii jest głównym zadaniem wewnętrznego opakowania RETRON. Cel ten został osiągnięty dzięki użyciu specjalnie wyprodukowanego ognioodpornego materiału.

   • Zapobieganie wydostaniu się płomienia
   • Izolacja cieplna (temperatura zewnętrzna maks. 160 °C)
   • Kontrolowana emisja gazów
   • Opcja absorpcji wycieku elektrolitu

   Torby mogą być produkowane w różnych rozmiarach w zależności od zapotrzebowania.

   Opakowanie zewnętrzne
   Tworząc zewnętrzne opakowanie RETRON, wzorowaliśmy się na kontenerze ASP - kontenerze dobrze znanym i dopuszczonym w dziedzinie transportu materiałów niebezpiecznych. Rodzina kontenerów RETRON jest dostępna w rozmiarach 240L, 460L i 600L. Dodatkowa izolacja tego specjalnego, dwuściennego kontenera, izoluje możliwe źródło ognia (1.000 ° C) wewnątrz pojemnika przez trzy dni do maks. 100 °C na zewnątrz.
   Specjalnie wbudowane zawory ciśnieniowe pozwalają na kontrolowany wyciek gazu, który powstaje w wyniku wybuchu lub spalenia baterii litowych, poprzez zatrzymanie dopływu tlenu z powrotem do pojemnika.
   Standardowy gwint śruby umożliwia połączenie ASP z istniejącymi systemami usuwania gazu lub zainstalowanie dodatkowego modułu odpylacza elektrostatycznego. Podczas transportu pozostałą przestrzeń należy wypełnić poduszką z wełny mineralnej (poduszka RETRON).

  Czy dostarczacie certyfikaty zrównoważonego rozwoju?

  • Tak. REMONDIS może dostarczyć Ci certyfikat zrównoważonego rozwoju

  Jak działa system RETRON?

  • Szczegółowe informacje na temat systemu RETRON można znaleźć tutaj na naszej stronie internetowej lub w naszej ulotce informacyjnej. Możesz się z nami skontaktować tutaj, a my z przyjemnością prześlemy Ci darmową broszurę bez zobowiązań.

  Czy mogę używać RETRON do transportu zużytych baterii?

  • Tak. System RETRON został opracowany i zatwierdzony między innymi do przechowywania i transportu zużytych baterii.

  Czy mogę używać systemu RETRON do przechowywania baterii, tak jak w szafce na materiały niebezpieczne?

  • Tak. Rodzina pojemników RETRON jest również idealna do przechowywania nowych towarów, baterii uszkodzonych oraz do tymczasowego przechowywania podczas wykonywania różnych prac.

  Czy system RETRON jest dostępny tylko w niektórych regionach?

  • Nie. Jako nasz klient możesz korzystać z systemu RETRON w całym kraju.

  Czy system RETRON posiada funkcję odprowadzania gazów?

  • Tak. Specjalnie wbudowane zawory ciśnieniowe pozwalają na kontrolowany wyciek gazu, który powstaje w wyniku wybuchu lub spalenia baterii litowych, poprzez zatrzymanie dopływu tlenu z powrotem do pojemnika.
   Standardowy gwint śruby umożliwia połączenie ASP z istniejącymi systemami usuwania gazów lub zainstalowanie dodatkowego modułu odpylacza elektrostatycznego.

  Co dzieje się z zebranymi bateriami?

  • REMONDIS przetransportuje baterie do autoryzowanych zakładów recyclingu, gdzie zostaną one zutylizowane w procesach hydrometalurgii pirometalurgicznej, aby zapewnić odzysk cennych metali i komponentów.

  Czy mogę wynająć własnego przewoźnika do transportu baterii lub kontenerów?

  • Niestety nie. Kontenery RETRON muszą być transportowane wyłącznie przez firmę logistyczną należącą do REMONDIS.

  Czy opakowanie wewnętrzne jest dostępne w różnych rozmiarach?

  • Tak, jest. Nasze wewnętrzne opakowanie ma trzy standardowe rozmiary. Jednakże można je łatwo dostosować do ogniw, modułów lub zestawów baterii.

  Czy opakowanie wewnętrzne jest wielokrotnego użytku?

  • Tak. Dopóki nie ma śladów uszkodzenia, opakowanie wewnętrzne można wykorzystać ponownie.

  Czy możliwe jest przechowywanie, a nawet ładowanie akumulatorów w systemie RETRON?

  • Nasze wewnętrzne opakowanie tak jak nasze kontenery zostały opracowane w celu bezpiecznego przechowywania baterii. Torby RETRON mają za zadanie zapobiegać powstawaniu pożaru – kiedy są profesjonalnie zapakowane, prawidłowo zamknięte i umieszczone w ognioodpornym miejscu przechowywania. Co więcej, wewnętrzne opakowanie umożliwia łatwe i bezpieczne ładowanie nowoczesnych baterii, które nie potrzebują stacji dokującej.


RETRON // Marka REMONDIS MEDISON Sp. z o.o.
Stopka redakcyjnaPolityka PrywatnościGRUPA REMONDIS


 • Napisz do nas

  Obowiązują nasze wskazówki dotyczące ochrony danych


 • Oddziały

  Świadczymy nasze usługi w Europie a także poza nią.
  więcej


 • Kontakt

  REMONDIS Medison Sp. z o.o.
  Ul. Puszkina 41
  42-530 Dąbrowa Górnicza
  Poland
  T +48 32 3520313
  F +48 32 3520314
  E-mail

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG